NAVRCHOLU.cz

Materiály Global Management Challenge

Všechny týmy, které se účastní Global Management Challenge, mají k dispozici následující dokumenty:

Herní manuál Global Management Challenge

Manuál Global Management Challenge popisuje fungování celé simulace. Popisuje firmu, všechny její aspekty, vlivy jednotlivých rozhodnutí na výsledek. Z manuálu lze zejména:

  • Sestavit první modely pro podporu rozhodnutí (počítání účetnictví a dílčí výpočty ve výrobě a personalistice) – tyto modely, pokud odpovídají manuálu, jsou přesné
  • Odhadnout chování GMC simulace v oblasti cen akcií, marketingu, apod. – tyto prvky zakomponované do modelů jsou pouze odhady. V manuálu chybí přesná čísla a je potřeba dělat vlastní analýzy.

Herní manuál Global Management Challenge je základním dokumentem, který by si měl každý několikrát přečíst. Bez jeho důkladné znalosti není na čem dále stavět své nápady a předpoklady.

Historie společnosti

Historii firmy dostávají soutěžící Global Management Challenge vždy na začátku nového kola. Historie obsahuje 5 Management reportů, které jsou vygenerované počítačem. Tyto GMC reporty jsou pro všechny týmy v rámci daného kola stejné a je jen na nich, jak budou firmu dále řídit.

Co lze z historických GMC reportů vyčíst o budoucnosti firmy:

  • Chování poptávky a její výkyvy mezi čtvrtletími
  • Jak je pro hraný scénář nastavena věda a výzkum (R&D)
  • Jak se mohou vyvíjet makroekonomické ukazatele (trend ale nemusí vždy pokračovat)
  • Jaké jsou finanční zdroje a výrobní kapacity firmy a jaká opatření z toho nutně plynou i pro ostatní týmy ve skupině

Decision sheet

Za Decision sheet se v Global Management Challenge považuje buď webový formulář pro zadání rozhodnutí, nebo aplikace doručovaná na flash disku v průběhu finále. Vstupy odpovídají položkám v Management reportech na jeho levé straně.

Management report Global Management Challenge

Management report je soubor v Excelu skládající se ze dvou listů. Tento report je vygenerován počítačem vždy po uzavření příslušného rozhodnutí a odpovídá tedy právě skončenému čtvrtletí. První list reportu obsahuje provedená rozhodnutí a jejich dopady do výroby, oblasti lidských zdrojů odbytu, logistiky a distribuce. Druhý list reportu Global Management Challenge obsahuje finanční výkazy (výkaz zisků a ztrát, rozvahu a výkaz cash-flow). Dále v něm můžete najít informace o cenách akcií, podílech na trhu, nebo placené obchodní informace. Nakonec zahrnuje makroekonomické ukazatele a světové zprávy.

Pokud se chcete dozvědět více o úspěšné strategii pro tuto soutěž, navštivte stránky s tipy a triky GMCHelper.com – stránku o Global Management Challenge, kde najdete software, reporty and manuál, které vám pomohou k vítězství.

Chcete se zeptat na něco týkající se materiálů, která se v rámci GMC používají? Zeptejte se v komentářích.

Submit a Comment

NAVRCHOLU.cz
TOPlist